Školní metodik prevence: Mgr. Helena Vondráčková

 

 

e-mail: vondrackova@zdravotka.cz

tel.: 321 720 236

 

 

Poradenská a informační činnost

-         Realizuje aktivity zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů

-         Spolupracuje s odbornými poradenskými institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně-patologických jevů

-         Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně-patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

-         Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.