Informace k přijímacímu řízení:

 

 

Ve školním roce 2018 - 2019 otevíráme pro absolventy základních škol tyto obory:

 

ZDRAVOTNICKÝ  ASISTENT - denní studium  53 - 41 - M/01

ZDRAVOTNICKÉ  LYCEUM - denní studium  78 - 42 - M/04

LABORATORNÍ ASISTENT - denní studium  53-43-M/01

Na každý obor přijímáme 30 žáků

 

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2018

 

 

Ve školním roce 2018 - 2019 otevíráme pro absolventy středních škol obor:

 

DIPLOMOVANÝ  FARMACEUTICKÝ  ASISTENT - denní studium  53-43-N/11