Seznam tříd a studijních skupin

 

Třída 1. ZA, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. V. Štrupl    struplzdravotka.cz

Třída 1. LY, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Ing. V. Štěpánová    stepanovazdravotka.cz

Třída 2. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel RNDr. E. Svítilová    svitilovazdravotka.cz

Třída 2. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Mgr. H. Vondráčková    vondrackovazdravotka.cz

Třída 2. ZA, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. I. Böhmová    bohmovazdravotka.cz

Třída 3. ZA, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. M. Mokráčková    mokrackovazdravotka.cz

Třída 3. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. V. Zdeněk    zdenekzdravotka.cz

Třída 4. ZA, obor zdravotnický asistent, třídní učitel Mgr. S. Bartuňková    bartunkovazdravotka.cz

Třída 4. LA, obor laboratorní asistent, třídní učitel Ing. M. Literová   literovazdravotka.cz

Třída 4. LY, obor zdravotnické lyceum, třídní učitel Mgr. Jana Pospíšilová    pospisilovazdravotka.cz

Třída 4. ZAD, obor zdravotnický asistent, třídní učitel PhDr. J. Vančová    vancovazdravotka.cz

Stud. skupina 1. DFA, diplomovaný farmaceutický asistent - ved. učitel studijní skupiny Ing. J. Červenková    cervenkovazdravotka.cz

Stud. skupina 2. DFA, diplomovaný farmaceutický asistent, ved. učitel studijní skupiny Ing. T. Karásek    karasekzdravotka.cz

Stud. skupina 3. DFA, diplomovaný farmaceutický asistent, ved. učitel studijní skupiny Ing. T. Karásek    karasekzdravotka.cz

 

 

nahoru